Elektrokem: kemikaalit nopeasti

Sisältöön
.
Fluka™: premium -laatuista kemiaa jo yli 65 vuoden ajan


Hapot ja emäkset
Laaja valikoima happoja ja emäksiä lukuisiin käyttötarkoituksiin. Puhtaus normaaleista laboratoriolaaduista aina ultrapuhtaisiin TraseSELECT™ -laatuihin.
 
Karl Fischer HYDRANAL™ -reagenssit veden analysointiin
Alan standardi, pyridiinivapaat kemikaalit yksi- ja kaksikomponenttiseen titraukseen sekä volumetrisellä että kulometrisellä menetelmällä, myös etanolipohjaisina. Vesistandardeja useita pitoisuuksia, myös CRM -laatuisina. Sarjassa saatavina myös erilaisia puskuriliuoksia sekä erikoisseoksia ketoneja ja aldehydejä sisältävien näytteiden analysointiin. Veden titraukseen on saatavilla laaja tietokanta, jonka avulla voi löytää parhaat analyysimenetelmät moninaisiin vaikeisiinkin analyyseihin.


Adsorbentit
Laaja valikoima erilaisia adsorbenttejä kokoluokissa 4-400 mesh, pellettejä, tankoja ym., joilla hyvä lämmönsietokyky sekä laaja adsorptiopinta-ala.
 
Puskurit ja volumetriset liuokset
Yli 800 korkealaatuista kemikaalia, puskuriliuoksia (pH 2,5 – 10) sekä mittaliuoksia kompleksometrisiin ja volumetrisiin titrauksiin sekä lasi- että  muovipulloissa.
 
Suolat ja metalliyhdisteet
Runsaasti tuotteita normaaleista laboratoriolaaduista ultrapuhtaisiin. TraceSELECT™ ja TraceSELECT™ Ultra käyvät ppb ja jopa ppt -jäämäpitoisuuksien analysointiin ympäristö-, vesi- ja elintarvikeanalytiikassa puhtautensa vuoksi.
 
Referenssimateriaalit
Jatkuvasti laajeneva valikoima, nyt yli 800 standardikemikaalia moneen käyttötarkoitukseen mm. lääke-, ympäristö-, elintarvike-, öljyteollisuuden analytiikkaan. Jokaisen toimituksen yhteydessä CoA tulee mukana, ilmainen tekninen palvelu on huippuluokkaa.
.
Riedel-de Haen™: johtava brändi liuottimissa


CHROMASOLV™
Kromatografia -liuottimet HPLC, UHPLC, LC-MS, GC ja GC-Headspace -menetelmiin

Vedettömät liuottimet
Vesipitoisuus alle 75 ppm (alle 0,0075 %), useat jopa alle 10 ppm (alle 0,0010 %), tämä saadaan aikaan huipputarkalla prosessilla sekä pakkaustekniikalla. Kukin erä analysoidaan HYDRANAL™ -titrauksella ja kuhunkin pulloon merkitään todellinen mitattu vesipitoisuus. Saatavana mm. metanoli, asetonitriili, THF ja tolueeni.

Liuottimet spektroskopiaan
UV-Vis ja IR -spektroskopialaatuiset liuottimet

ACS- ja farmakopealaatuiset liuottimet

TraceSELECT™
Ultrapuhtaat liuottimet mm. jäämäaineanalytiikkaan

Astioiden kierrätyspalvelu
Useita puhtaita liuotinlaatuja (mm. metanoli ja asetonitriili) nyt saatavissa myös kierrätettävissä terässäiliöissä. Näitä on useita pakkauskokoja. Tuloksena kustannussäästöjä sekä ympäristön kuormituksen pienentäminen. Säiliöt kiertävät asiakkaan ja Honeywellin välillä ennalta sovittujen periaatteiden mukaisesti.
 
Takaisin sisältöön